İskambil Oyunları


İskambil oyunlarında kağıtların rengine, numarasına ve türüne aman dikkat! İskambil kağıtlarındaki ustalığın bakalım iskambil oyunlarındaki skoruna yansıyacak mı?